Snorking

Løsning på dine problemer med snorking og pustestopper

En veldokumentert behandling er skinner som settes inn i munnhulen for å åpne luftveiene. Vi har meget gode resultater med slik skinnebehandling med ca 20 års oppfølging. Behandlingen har fått bred støtte i faglitteraturen og gjennom en rekke studier. Vi samarbeider med søvn-laboratorium for diagnose og oppfølging.

Søvnapné
Når man sover hviler også musklene som skal holde luftveiene åpne. Luften som passerer på høyde med strupehodet blir forhindret av bløte vev som vibrerer og lager snorkelyd. I mange tilfeller forårsaker en slik mangelfull luftstrøm en nedgang i oksygeninnholdet i blodet. Hjernen blir påvirket av en slik redusert oksygentilførsel og gjør at søvnen blir avbrutt i løpet av natten.

Manglende oksygentilførsel til blodet gir en rekke symptomer slik som plutselig oppvåkning, generell trøtthet, depresjon, etc. Generelt sett kan dette også øke risikoen for enkelte sykdommer slik som høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, blodpropp, diabetes type 2, etc.

Dårlig søvnkvalitet med oppvåkninger kan gi hukommelsestap og svingninger i humøret som går ut over privatlivet, arbeidslivet og det sosiale livet. Vi må heller ikke glemme at det er en økt risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke eller trafikkulykke, siden vedkommende lettere kan sovne bak rattet.

Snorking er ikke bare en sjenerende lyd

 • Snorker du eller sier din samboer at du snorker?
 • Våkner du om natten og har følelsen av å bli kvalt, har pustevansker eller er tørr i munnen?
 • Føler du deg sliten eller har hodepine om morgenen?
 • Føler du at din arbeidskapasitet er redusert, hukommelsen svikter eller at du har vansker med å konsentrere deg?
 • Sovner du lett foran tv, mens du leser eller på kino?
 • Har du høyt blodtrykk, sukkersyke, har du hatt hjertekrampe eller noen form for infarkt?
 • Tar du tabletter for å sove?
 • Er du overvektig?

 

Søvnapné kan medføre alvorlige helseproblemer:
Trøtthet, depresjon, mangel på konsentrasjon og hukommelsestap, svekket seksuallyst, høyt blodtrykk, skade på blodkar i hjernen (hjerneslag, hjerteinfarkt, dannelse av blodpropp, etc.) Slike lidelser kan redusere livskvaliteten og levetiden hos personer som lider av søvnapné.

De viktigste symptomene er sterk og kronisk snorking, respirasjonsstans og trøtthet
(følelsen av ikke å ha sovet godt).

Forekomsten av snorking hos personer over 40 år er følgende:
60 % menn og 40 % kvinne

Hvordan påvirker dette kroppen vår?
Følgende sykdommer og tilstander er satt i sammenheng med søvnapne.

 • Angst
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Trøtthet i løpet av dagen
 • Lett for å sovne på upassende tidspunkt
 • Fibromyalgi
 • Sure oppstøt
 • Høyt blodtrykk
 • Impotens
 • Høynet risiko for hjerteinfarkt
 • Lett for å bli irritert
 • Hukommelse, konsentrasjonssmerter
 • Muskelsmerter / utmattelse
 • Snorking
 • Vektøkning
 • Depresjon
 • Diabetes

Behandling av søvnproblemer har i hovedsak vært kirurgi, pustemaskiner (CPAP) og tannskinner.
Kirurgi har vist seg å ha kortvarig effekt. Pustemaskiner, som er en god behandling, har mange problemer med å tilpasse seg.

Skinnebehandling har i mange tilfeller vist seg å være en meget god behandlingsform.
Apparatet fungerer slik at kjeven tvinges fremover og skaper åpninger slik at nok luft kan passere fritt gjennom svelget. Snorkingen forsvinner og problemene med søvnapné reduseres slik at pasientens livskvalitet bedres betraktelig.

Kjennetegn ved tannskinner.

 • Lett og behagelig bruk
 • Spesielt tilpasset hver enkelt pasient med ergonomisk og komfortabelt design.
 • Laget i biokompatible materialer (Titanium, termoplast)
 • Kan lett reguleres
 • Tillater en jevn pust og fjerner snorkingen helt.
 • Er anbefalt som behandlingsmetode mot snorking og åndedrettsforhindrende lidelser som
 • Forårsaker søvnforstyrrelser slik som apné.

 

Ta kontakt med din tannlege for informasjon om denne behandlingen.
Bakke tannlegekontor v/ protetiker Amanda Ulsund
Nedre Bakklandet 58 C, 7014 Trondheim
Telefon: 73 56 88 00
E-post: post@bakketannlegekontor.no