Henvisninger

Våre spesialister tar imot henvisninger.

  • Spesialist i periodonti Alberto Turri
  • Spesialist i oral protetikk Amanda H. Ulsund
  • Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Murwan Idris
  • Spesialist i Kjeve- og ansiktsradiologi Neeraj Kasbekar

Henvisningene kan sendes per post til:
Bakke tannlegekontor, spesialist XX
Nedre Bakklandet 58 C, 7014 Trondheim

Det er viktig at personalia i henvisningen er oppdatert, slik at vi enkelt kan komme i kontakt med pasientene.

Dersom du mener pasientene har krav på stønad fra HELFO, er det veldig nyttig å få tilsendt dokumentasjon på dette. Det kan være kopi av legeerklæringer, journalutskrifter, røntgenbilder, osv.

Ved henvisning til CBCT eller OPG bør de inneholde en klar problemstilling/indikasjon, gjerne med en kort anamnese og klinisk beskrivelse.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noen spørsmål.