Behandling hos tannlege

Hvordan fremsette krav om stønad?

  • Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning fra HELFO før behandlingen påbegynnes.
  • Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens stønadsbestemmelser.
  • Tannlegene ved Bakke tannlegekontor har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Dermed vil utgiftene HELFO refunderer utbetales direkte til tannlegen, og dine utgifter reduseres tilsvarende. Du slipper derfor å legge ut for behandling som dekkes av HELFO.
  • Du betaler kun en evt. egenandel, samt et eventuelt mellomlegg som følge av at våre priser vil kunne avvik fra offentlig fastsatt honorartakst.