CBCT

CBCT (Cone Beam Computed Tomography)

Bakke tannlegekontor er glade for å tilby CBCT-røntgen til våre pasienter og/eller henvisende lege eller tannleger. CBCT er en avansert radiologisk undersøkelsesmetode som gir meget nøyaktige 3D-røntgenbilder. En slik undersøkelse kan bidra til å sikre våre pasienter best mulig diagnostikk og dermed tilhørende behandling.

I samarbeid med vår kjeve- og ansiktsradiolog radiolog Neeraj Kasbekar har vi anledning til å ta CBCT-opptak av tenner, kjeve og ansikt. Denne 3D-undersøkelsen kan være nyttig i forbindelse med diagnostisering eller behandlingsplanlegging. Vår radiolog vil bistå i forbindelse med CBCT-opptakene utført på Bakke og tolkning av disse i etterkant.

Vi tar også imot henvisninger fra andre tannleger og har ingen ventetid. Pris vil variere etter om du har rett på refusjon fra Helfo eller ikke. Ett CBCT-opptak kan benyttes til ulike formål som for eksempel:

  • Utrede rotanatomi og beliggenhet til canalis mandibularis (nervekanalen i underkjeven) ved planlagt fjerning av visdomstenner
  • Lokalisasjon av retinerte eller overtallige tenner (tenner som ligger ikke-frembrutt i kjeven)
  • Påvisning av apikale eller periradikulære forandringer/patologi (infeksjoner i tilknytning til tannrøtter)
  • Påvisning av eksterne/ interne resorbsjoner (destruksjon i tannrøtter).
  • Utredning av utbredelse av cyster/tumores
  • Påvise patologiske (sykdoms) forandringer i kjeveleddet.
  • Planlegge implantatbehandling (bendimensjonsanalyse)