https://bakketannlegekontor.no/Skins/Menu/link.html

Tannpleierens oppgaverTannpleieryrket

Tannpleierne er en autorisert yrkesgruppe med en 3 årig bachelorutdanning. Tannpleierne arbeider primært med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. Gjennom sitt arbeid med alle aldersgrupper i befolkningen, har tannpleierne en sentral rolle i tannhelsetjenesten, og den øvrige helsetjenesten.De fleste tannpleiere er ansatt i den offentlige tannhelsetjeneste, men stadig flere arbeider innen privat sektor. I privat og offentlig tjeneste, vil tannpleieren kunne tilby en rekke tjenester som fremmer tannhelse. Dette omfatter både informasjon, diagnosestilling og kliniske arbeidsoppgaver. Tannpleieren samarbeider tett med tannlegen og vil henvise pasienten videre ved behov.

Hvilken behandling kan tannpleieren tilby?

Privat sektor
Store deler av befolkningen har god tannhelse og de kan gå til tannpleier for å få utført årlige rutinekontroller. Tannpleieren utfører undersøkelse av tenner og munnhule, det blir tatt røntgenbilder ved behov og eventuell tannstein og misfarging på tennene fjernes.

En annen viktig oppgave er diagnostisering og behandling av periodontitt, tannkjøttsykdom som kan føre til at tennene løsner. Tannpleieren vil da kartlegge behandlingsbehovet og lage en behandlingsplan. Det blir veiledet i renhold og bruk av egnede hjelpemidler, og tannstein og plakk fjernes fra tennenes overflate. Det vil også bli utarbeidet et opplegg for videre oppfølging. Ved behov blir det henvist videre til tannlege eller spesialist i tannkjøttsykdommer.

Tannpleieren er også utdannet i å informere om tennene og munnhulens tilstand. Basert på funn vil det gis individuell veiledning for å forebygge munnhelseproblemer. Både renhold, kostholdsvaner og riktig bruk av fluor er emner tannpleieren vil kommunisere om. Tannpleieren vil også kunne gi nyttige råd ved for eksempel røykeslutt, munntørrhet eller dårlig ånde.

Ellers kan tannpleieren f.eks. fjerne sting, behandle følsomme tannhalser, sette på tannsmykker, foreta traumekontroller og legge midlertidige fyllinger.

Tannpleier i offentlig tannhelsetjeneste
Tannpleiere i den offentlige tannhelsetjenesten vil for en stor del ha de samme arbeidsoppgavene som en tannpleier som jobber i privat praksis. Tannpleieren jobber oftest i førstelinjetjenesten dvs at tannpleieren tar røntgen, undersøker pasienten, og kommuniserer hvordan pasienten kan ta vare på egen munn- og tannhelse. Er det behov for videre behandling, henvises pasienten til tannlegen.

I offentlig tannhelsetjeneste, er en stor del av pasientgruppen barn og unge. Barnets første møte med den offentlige tannhelsetjeneste vil vanligvis skje i løpet av det året man fyller 3 år. Det vil som regel være en tannpleier som møter barnet første gang og målet er å gjøre barnet trygt i en ny og ukjent situasjon. Tannpleieren vil derfor gjennomføre en gradvis tilvenning for å skape en positiv relasjon mellom barn og behandler.

Mange offentlige tannpleiere samarbeider tett med primærhelsetjenesten gjennom målrettede tiltak mot barn og unge i barnehage og grunnskolen, funksjonshemmede og eldre. Det fokuseres da på informasjon om kosthold og renhold og viktigheten av gode vaner.

Offentlig ansatte tannpleiere underviser på videregående- og høgskolenivå innen helse- og sosialfag og de deltar i opplæringsarbeidet innen munn- og tannhelse av tilsatte på sykehjem og andre institusjoner.

Tannpleieren arbeider både individuelt mot den enkelte pasient og i helseteam. Målet med helsefremmende tiltak, er at befolkningen skal bevare en god munnhelse livet gjennom.

Fakta om tannpleieren:

  • De første 11 norske tannpleierne ble uteksaminert i Oslo i 1925. Utdanningen var da ettårig.

  • Tannpleierne fikk autorisasjon i 2001. Utdanningen har siden 2003 vært 3-årig.

  • Tannpleiere arbeider helsefremmende og forebyggende både i privat og offentlig sektor.

01. juni 2021 begynner Tannlege Johan Svensson hos oss på Bakke

Ønsker alle nye og gamle pasienter velkommen!

01.06.2021

 

Det er trygt å gå til tannlegen

Tannlegeforeningen har skrevet en sak om at det er trygt å få tannbehandling nå. Les saken her

18.11.2020

 

Coronavirus

Selv om viruset ikke gir risiko for deg, er det viktig at vi unngår å spredning til de som ikke tåler det. Hjelp oss med dette og les videre instruks her ved å trykke på teksten.

04.03.2020

 

Egenandel

Fra 01.01.20 ble egenandelen for Egenandelstak 2 endret til 2176kr

26.02.2020

 

Studenter under SiT

Studenter under SiT har mulighet til å søke om støtte til nødvendig tannbehandling.

02.12.2019

 

Kjeveleddsproblemer?

Smerter fra kjeveledd kan forplante seg til nakke, skuldre og også forårsake hodepine. Opplys tannlegen din om dette og få tips og råd til hvordan plagene kan bli mindre.

28.10.2019

 

Vurderer du hjemmebleking?

Spør alltid tannlegen din om råd dersom du ønsker å bleke tennene.

27.03.2019

 

Har du begynt på nye medikamenter?

Det er viktig at tannlegen din alltid har oppdatert helseskjemaet ditt. Ta gjerne med medisinliste til neste undersøkelse.

27.03.2019

 

Er du gravid og føler endring i munnen?

Det er vanlig at gravide kan få endringer når det gjelder tennene eller tannkjøttet.

29.01.2019

 

Visste du at du bør skifte tannbørste regelmessig?

Bakterier samler seg i tannkosten og det er viktig å skifte hver måned til hver tredje måned for å unngå å pusse med en skitten tannkost

29.01.2019

 

CBCT

Vi på Bakke tannlegekontor er glade for å tilby CBCT-røntgen til våre pasienter og henvisende leger og tannleger. Røntgenopptaket gir mer detaljerte strukturer i alle dimensjoner og sikrer våre pasienter best mulig diagnostikk og dermed tilhørende behandling.

03.01.2019

 

Usynlig tannregulering

Invisalign retter tennene ved hjelp av en serie med nesten usynlige, avtagbare og spesiallagde skinner. Du bytter selv skinnene hver 14 dag. Underveis vil du selv oppleve hvordan tennene gradvis flytter seg, uke etter uke, mot ønsket sluttposisjon

19.12.2018

 

Tannlege Christine Cesilie Winther

Fra 13.august 2018 begynner Tannlege Christine Cesilie Winther hos oss. Ønsker alle nye og gamle pasienter velkommen

12.07.2018

 

Norske tannleger får toppscore i kundetilfredshet

Første del av EPSI Norges årlige studie av offentlige tjenester i Norge er nå ferdigstilt. Tannlegene opprettholder den høye tilfredshetsskåren fra i fjor.

26.11.2014

Levert av  
mangadexmangadex