https://bakketannlegekontor.no/Skins/Menu/link.html

Reinfisert rotfylling


Hva er en rotfylling?

Inne i tannen er det et hulrom med nerver og blodkar kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over minimum to tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling eller en keramisk krone (porselen). 


Reinfeksjon av en rotfylling 
En rotfylt tann er ofte svekket på grunn av store fyllinger og lite gjenværende tannsubstans. Som resultat vil en rotfylt tann være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt. Dersom rotfyllingen blir utsatt for lekkasje over lengre tid, kan bakterier komme til og lage en ny infeksjon i den rotfylte tannen. Der er derfor viktig å kontakte tannlege snarest dersom deler av en rotfylt tann knekker av.

På samme måte kan et dypt hull i tannen medføre at bakterier kommer inn til rotfyllingen og infiserer denne på ny. Det er derfor svært viktig med grundig renhold, også rundt rotfylte tenner. 

Små sprekkdannelser i tannen kan også være en vei inn til rotfyllingen for nye bakterier. Slike sprekkdannelser kan være vanskelige å se, men tannen kan over tid vise symptomer på infeksjon. 

Dersom en rotfylt tann er restaurert med en krone, vil det i utgangspunktet være mindre fare for reinfeksjon av rotfyllingen. Dersom kronen løsner og faller ut, kan likevel nye bakterier komme til. Ta derfor kontakt med tannlege snarest dersom dette skulle skje.

I noen tilfeller kan det være en svært komplisert rotkanalanatomi som gjør det vanskelig å fjerne alle bakterier på en tilfredsstillende måte. Gjenværende bakterier kan da gi oppvekst for nye bakterier.

Behandling av tann med reinfisert rotfylling
Det man ofte vil forsøke først, er å gjøre rotfyllingen på ny (revisjonsbehandling). Dette innebær¬er at den gamle rotfyllingsmassen fjernes, samtidig som de nye bakteriene renses bort. Man legger deretter et bakteriedrepende innlegg innvendig i tannen og lar denne virke noen uker. Når tannen er fri for bakterier, fjernes innlegget og tannen kan rotfylles på ny. 

Etter at rotfyllingsbehandlingen er fullført, må tannen bygges opp igjen. Dette kan gjøres med en fylling eller ved hjelp av en krone. Ofte vil det være en fordel å restaurere tannen med en krone for å beskytte tannen. Dette er dyrere enn en fylling, men vil være en sterkere og penere løsning.

På grunn av vanskelig rotkanalanatomi eller andre problemer under behandlingen som hindrer kontroll over infeksjonen kan det i noen tilfeller være en mulighet å kombinere behandlingen med et kirurgisk inngrep hvor en kapper noen millimeter av rotspissen (rotspissamputasjon).

I de tilfeller der reinfeksjon av rotfyllingen skyldes sprekkdannelser i tannen, er det oftest umulig å få kontroll på infeksjonen. Selv om den gamle rotfyllingen fjernes og tannen renses på ny, vil sprekker være en innfallsport for nye bakterier. Det kan da bli nødvendig å fjerne tannen for å løse problemet.

Å revidere en rotfylling er en tidkrevende og kostbar behandling, særlig dersom tannen skal restaureres med en krone til slutt. Du kan derfor be om et kostnadsoverslag før behandlingen starter. Det er også viktig å vite at behandlingen ofte blir et siste forsøk på å redde tannen - alternativet vil være å ta tannen bort. 

Smerter og hevelse etter utrensing
I forbindelse med rensing av en tann med infeksjon kan bakteriebalansen forskyves slik at det oppstår smerter og hevelse. Noe smerter etter utrensing er normalt, men hvis det er tegn på infeksjonsspredning kan antibiotika være nødvendig. Ta kontakt om du mistenker slik infeksjonsspredning. 

Også ved utrensing av tenner uten infeksjon vil det kunne være smerter i etterkant. Dette er normalt og vil vanligvis gå over etter noen dager.

Hvordan er prognosen?
Prognosen ved revisjonsbehandling er generelt dårligere enn ved førstegangs behandling. 

Hva koster en rotfylling?
Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen. Arbeidet er teknisk vanskelig og tidkrevende og strekker seg normalt over minimum to tannlegebesøk. I tillegg kom-mer kostnaden med å bygge opp igjen tannen. Man vil derfor kunne få et skriftlig kostnadsovers¬lag i forkant av behandlingen.

Viktig!
I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte påregne en periode med en midler¬tidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn i tannen mens behandlingen pågår. 

  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. La den derfor være i ro og vent minst 1 time før du spiser.

  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.

  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen kan være svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.

  • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

01. juni 2021 begynner Tannlege Johan Svensson hos oss på Bakke

Ønsker alle nye og gamle pasienter velkommen!

01.06.2021

 

Det er trygt å gå til tannlegen

Tannlegeforeningen har skrevet en sak om at det er trygt å få tannbehandling nå. Les saken her

18.11.2020

 

Coronavirus

Selv om viruset ikke gir risiko for deg, er det viktig at vi unngår å spredning til de som ikke tåler det. Hjelp oss med dette og les videre instruks her ved å trykke på teksten.

04.03.2020

 

Egenandel

Fra 01.01.20 ble egenandelen for Egenandelstak 2 endret til 2176kr

26.02.2020

 

Studenter under SiT

Studenter under SiT har mulighet til å søke om støtte til nødvendig tannbehandling.

02.12.2019

 

Kjeveleddsproblemer?

Smerter fra kjeveledd kan forplante seg til nakke, skuldre og også forårsake hodepine. Opplys tannlegen din om dette og få tips og råd til hvordan plagene kan bli mindre.

28.10.2019

 

Vurderer du hjemmebleking?

Spør alltid tannlegen din om råd dersom du ønsker å bleke tennene.

27.03.2019

 

Har du begynt på nye medikamenter?

Det er viktig at tannlegen din alltid har oppdatert helseskjemaet ditt. Ta gjerne med medisinliste til neste undersøkelse.

27.03.2019

 

Er du gravid og føler endring i munnen?

Det er vanlig at gravide kan få endringer når det gjelder tennene eller tannkjøttet.

29.01.2019

 

Visste du at du bør skifte tannbørste regelmessig?

Bakterier samler seg i tannkosten og det er viktig å skifte hver måned til hver tredje måned for å unngå å pusse med en skitten tannkost

29.01.2019

 

CBCT

Vi på Bakke tannlegekontor er glade for å tilby CBCT-røntgen til våre pasienter og henvisende leger og tannleger. Røntgenopptaket gir mer detaljerte strukturer i alle dimensjoner og sikrer våre pasienter best mulig diagnostikk og dermed tilhørende behandling.

03.01.2019

 

Usynlig tannregulering

Invisalign retter tennene ved hjelp av en serie med nesten usynlige, avtagbare og spesiallagde skinner. Du bytter selv skinnene hver 14 dag. Underveis vil du selv oppleve hvordan tennene gradvis flytter seg, uke etter uke, mot ønsket sluttposisjon

19.12.2018

 

Tannlege Christine Cesilie Winther

Fra 13.august 2018 begynner Tannlege Christine Cesilie Winther hos oss. Ønsker alle nye og gamle pasienter velkommen

12.07.2018

 

Norske tannleger får toppscore i kundetilfredshet

Første del av EPSI Norges årlige studie av offentlige tjenester i Norge er nå ferdigstilt. Tannlegene opprettholder den høye tilfredshetsskåren fra i fjor.

26.11.2014

Levert av  
mangadexmangadex