Priser

Utdrag fra prisliste:

kroner:

Undersøkelse av tannsett (tannlege)
Undersøkelse av tannsett (tannpleier)
Studentpris: Undersøkelse, røntgen og tannrens    

Komposittfylling 1 flate
Komposittfylling 2 flater
Komposittfylling 3 flater 
Komposittfylling 4 flater eller mer

Ukomplisert trekking av en tann    

Røntgen pr. bilde

Bedøvelse, pr.stk.

Bleking av tenner                        1 kjeve
                                                            2 kjever

Fullkrone i gull/porselen
(Tannteknikkerhonorar i tillegg)

Helprotese en kjeve (Tannteknikkerhonorar i tillegg)
Helprotese i begge kjever
(Tannteknikkerhonorar i tillegg)

Søvnapnéskinne (Tannteknikerhonorar inkludert)

Søvnapnéskinne, regulerbar (Tannteknikerhonorar inkludert)

Alle timer blir belastet med et smitteforebyggende tiltak

For priser oralkirurgi, periospesialist og implantatbehandling
be om egen prisliste på klinikken.

600,-
450,-
860,-

1.050,-
1.600,-
1.820,-
2.400,-

1.500,-

150,-

150,-

3.800,-
5.200,-

4.900,-


10.000,-
12.500,-


6.000,-

9.500,-

50,-


Levert av