Røyking

Røyking

Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli. Røyking kan føre til alvorlige sykdommer som lungekreft, kreft i munnhulen, kols og hjerte- og karsykdommer. I tillegg har man en rekker mindre alvorlige helseplager som også kan relateres til røyking. I den sammenheng kan man nevne nedsatt fruktbarhet, redusert lukt- og smaksopplevelse samt nedsatt lungekapasitet og dårlig ånde.

Tennene kan også påvirkes av røyking. Det mest synlige er ofte misfarginger som setter seg på tennene og i fyllingskanter og gir et skjemmende smil. Videre er ca. 10 prosent av den voksne befolkning i Norge disponert for å utvikle alvorlig periodontitt. Dette er en betennelsestilstand som får kjevebenet rundt tennene til å brytes ned slik at tenner løsner og faller ut. Hos de som røyker vil utviklingen av periodontitt gå raskere og tilstanden vil være vanskeligere å behandle enn hos ikke-røykere.

 

Slutte å røyke

Det finnes mange gode grunner for å slutte å røyke. Mange opplever likevel at det er svært vanskelig å få det til. Noe av det viktigste for å lykkes, er å være godt motivert. Man må derfor huske på at røykeslutt raskt gir redusert risiko for sykdomsutvikling.

Mange som slutter å røyke, klarer dette på egen hånd. Oftest må man gjøre flere forsøk, men sannsynligheten for å lykkes øker for hver gang. Det gjelder derfor ikke å gi opp.

 

 

Andre vil imidlertid trenge hjelp og støtte for å få det til. Hovedprinsippene vil i disse tilfellene være veiledning kombinert med medikamentell behandling.

Både fastlege, tannhelsepersonell og hjemmesiden www.slutta.no vil kunne gi gode råd og veiledning ved røykeslutt. Dette kan kombineres med nikotinplaster, nikotintyggegummi eller reseptbelagte medikamenter for best mulig effekt. Slike medikamenter demper abstinensplager, slik at overgangen til en røykfri tilværelse går lettere.

 

6 råd ved røykeslutt

 

  • Planlegg røykeslutten. Finn motivasjonen for å slutte og bestem en sluttdato.

 

  • Trapp ned på røyken først. Dette kan gjøre overgangen til røykeslutt lettere.

 

  • Når du slutter – slutt helt! Det er også viktig å ha en plan for hva du skal foreta deg når røykesuget kommer.

 

  • Bruk hjelpemidler som minsker abstinensene (f.eks. nikotinplaster ). Dette øker sannsynligheten for å lykkes.

 

  • Oppsøk hjelp dersom du ikke klarer å slutte på egen hånd. Både røykesluttkurs, program for røykeslutt på nett, eller mobilappen ‘’Slutta’’ kan være til stor hjelp.

 

  • Mange vil oppleve vektøkning etter røykeslutt. Pass derfor på kostholdet og forsøk å trene regelmessig i denne perioden.

 

 

Video