Behandling hos tannlege 


Hensikten med bestemmelsen i folketrygdloven § 5-6 er å gi bestemte grupper hel eller delvis refusjon for tannhelsetjenester. 

 

  • All tannbehandling som det gis stønad til er unntaksbestemmelser.
  • Hovedregelen er at pasienter over 20 år selv betaler for den behandlingen de trenger.

Bestemte unntak

1.  Sjelden medisinsk tilstand 
2.  Leppe-kjeve-ganespalte
3.  Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig 
4.  Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander 
5.  Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 
6.  Periodontitt 
7.  Tannutviklingsforstyrrelser 
8.  Bittanomalier 
9.  Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 
10.Hyposalivasjon 
11.Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 
12.Tannskade ved godkjent yrkesskade 
13.Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade 
14.Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.
15.Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd punkt 1, 4, 6 og 14.
Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til tannhelseunder- søkelse for eldre fra 75 år, utført av tannlege.Hva kan du få dekket?

Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling etter faste takster, fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet. Dersom utgiftene er høyere enn takstene må du betale resten selv.


Enkelte behandlinger inngår i frikortordningen egenandelstak 2. Dette gjelder:

  • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
  • Undersøkelse ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
  • Periodontitt

Se "Relatert informasjon" under for nærmere informasjon om egenandelstak 2-ordningen.


Hvordan fremsette krav om stønad?

Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning fra HELFO før behandlingen påbegynnes.

Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens 
stønadsbestemmelser.

Det er en fordel om tannlegen har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Utgiftene HELFO 
refunderer utbetales da direkte til tannlegen, og dine utgifter reduseres tilsvarende. Du slipper 
å legge ut for behandling som dekkes av HELFO. Du betaler kun en eventuell egenandel, 
samt et eventuelt mellomlegg dersom tannlegen tar en høyere pris enn de takster som staten 
fastsetter.

Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør, må du selv fremsette et stønadskrav 
overfor HELFO. Dette gjør du på et eget regningsskjema. Tannlegen fyller ut et slikt skjema 
for deg, og du sender dette til HELFO i din region. 


Levert av