Andre ansatte
Tone Rafelsen

Renhold og kantine
Jobbet på Bakke siden 2010Sissel Hansen

Tannlegeassistent (2017)Randi Synnøve Gilles

Resepsjonist (2014)
Pamela Fredlund

Sterilen (2014)
Mats Säll

Radiolog (2017)
Levert av