Priser

Utdrag fra prisliste:

kroner:

Undersøkelse av tannsett (tannlege)
Undersøkelse av tannsett (tannpleier)
Studentpris: Undersøkelse, røntgen og tannrens    

Komposittfylling 1 flate
Komposittfylling 2 flater
Komposittfylling 3 flater 
Komposittfylling 4 flater eller mer

Ukomplisert trekking av en tann    

Røntgen pr. bilde

Bedøvelse, pr.stk.

Bleking av tenner                        1 kjeve
                                                            2 kjever

Fullkrone i gull/porselen
(Tannteknikkerhonorar i tillegg)

Helprotese en kjeve (Tannteknikkerhonorar i tillegg)
Helprotese i begge kjever
(Tannteknikkerhonorar i tillegg)

Søvnapnéskinne (Tannteknikerhonorar inkludert)

Søvnapnéskinne, regulerbar (Tannteknikerhonorar inkludert)

Alle timer blir belastet med et smitteforebyggende tiltak

For priser oralkirurgi, periospesialist og implantatbehandling
be om egen prisliste på klinikken.

480,-
360,-
860,-

980,-
1.540,-
1.770,-
1.980,-

1.350,-

150,-

150,-

3.700,-
4.900,-

4.700,-


9.000,-
11.800,-


5.900,-

8.000,-

100,-


Levert av