Andre ansatte
Tone Rafelsen

Renhold og kantine
Jobbet på Bakke siden 2010Sissel Hansen

Tannlegeassistent (2017)Randi Synnøve Gilles

Resepsjonist (2014)
Marianne Rosenlund

Resepsjonist  (2017)
Pamela Fredlund

Sterilen (2014)
Mats Säll

Radiolog (2017)
Levert av