Andre ansatte
Tone Rafelsen

Renhold og kantine
Jobbet på Bakke siden 2010
Lena Marie Olsen Aune

Kontorleder
Jobbet på Bakke siden 2011Sissel Hansen

Tannhelsesekretær (2017)Randi Synnøve Gilles

resepsjonist (2014)
Caroline Gabrielsen

resepsjonist  (2017)
Pamela Fredlund

Sterilen (2014)
Levert av